Eiendom landbrukskontoret
Publisert 09.02.2015
Illustrasjon til lover og forskrifter

 

Våler og Åsnes har svært mange landbruks-eiendommer. Dette fra de store eiendommene på flere tusen dekar til de mindre på bare noen få dekar. Til sammen utgjør dette et mangfold som byr på store variasjoner i produksjon, bruksstuktur og bosetting. 

Publisert 19.08.2014
Våler.jpg

Kart er et viktig verktøy for hele landbruksnæringa. Grue, Åsnes, Våler og Elverum samarbeider om en felles kartløsning - ESOL. Denne er nyttig både for den enkelte bruker og oss i landbruksforvaltningen.

Eiendom
Login for redigering