Kart og landbruksregister

Kart er et viktig verktøy for hele landbruksnæringa. Grue, Åsnes, Våler og Elverum samarbeider om en felles kartløsning - ESOL. Denne er nyttig både for den enkelte bruker og oss i landbruksforvaltningen.

Publisert av Dag Kjetil Gjerdrum. Sist endret 06.08.2015
 
Våler.jpg - Klikk for stort bilde
Flisa.jpg - Klikk for stort bilde

 

Kart og landbruksregister

Landbrukskontoret driver et kontinuerlig arbeid på ajourføring av det elektroniske gardskartet og landbruksregisteret. I de tilfellene det er utført nydyrking eller tilplanting av arealer må det foretas justeringer i kart og register. Dette gjelder også der det er oppført nye driftsbygninger på jordbruksarealer, anlagt nye veger osv. I forbindelse med søknad om produksjonstilskudd, vil det jordbruksarealet som ligger i gardskartet (og landbruksregisteret) være ”facit” på hvilke arealer det kan gis tilskudd på. Dersom det søkes på større areal enn det kartene viser, vil vi få feilmeldinger. Dette medfører en del ”plunder og heft” både for landbrukskontoret og for gardbrukeren. Det er derfor viktig at den enkelte eier går inn på kartene for sin eiendom og ser om arealene er riktige.   Oppdateringer blir først lagt inn i kommunenes kartløsning. Dersom en ønsker å gå inn for å se om innmeldte endringer er oppdatert, må en derfor gå inn på kommunens hjemmeside, velge ”kart” og søke opp sin eiendom. Vi oppfordrer derfor den enkelte til å gå inn på www.gardskart.no og kommunens kartløsning www.esol.no og søke opp sin kommune og gards/bruksnummer. I kartløsningen kan en veksle mellom flyfoto og økonomisk kartverk. Dersom det oppdages avvik, ber vi om å få melding om dette så snart som mulig slik at vi kan få rettet opp feil. Hvis nødvendig drar vi ut og måler opp arealene med GPS. Flyfoto kan være tatt på ulike tidspunkt, men det vil normalt bare være endringer som har skjedd etter at siste flyfoto ble tatt som kan legges inn i kartet.            

Kart
Login for redigering