Lover og forskrifter - landbrukskontoret
Publisert 09.02.2015
Illustrasjon til lover og forskrifter

 

Våler og Åsnes har svært mange landbruks-eiendommer. Dette fra de store eiendommene på flere tusen dekar til de mindre på bare noen få dekar. Til sammen utgjør dette et mangfold som byr på store variasjoner i produksjon, bruksstuktur og bosetting. 

Publisert 09.02.2015

Stiftelsen Lovdata er en allmennyttig stiftelse som har som formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Driften skal være selvfinansierende. Lovdata ble opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Lovdatas tilbyr på sitt nettsted flere viktige og sentrale rettskilder gratis. Informasjonen omfatter gjeldende lover og forskrifter – samt nye avgjørelser fra Høyesterett, lagmannsrettene og sammendrag på norsk av dommer fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

 

Lover og forskrifter
Login for redigering