Lisensfelling av jerv i Hedmark 2017-2018

Jerv - Klikk for stort bilde  

Publisert av Eli Rusten. Sist endret 11.09.2017

Klima- og miljødepartementet fattet den 8. september vedtak i klagesak om lisensfelling av jerv i Hedmark 2017-2018. Departementet opprettholdt nemndas vedtak i saken. Til sammen 14 jerver kan felles.

Østsiden av Våler og Åsnes : Kvote på 3 dyr herav maksimalt 2 hunndyr.
Vestsiden av Våler og Åsnes : Kvote på 11 dyr herav maksimalt 6 hunndyr.
Det åpnes for jakt fra 10.09.17 til 15.02.18
Båsfangst er tillatt i hele lisensfellingsområde.

 

Les mer her:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Hedmark/Miljo-og-klima/Rovvilt/Kvotejakt-og-lisensfelling/Lisensfelling-av-jerv-i-Hedmark-2017-2018/

 

Nyheter
Login for redigering