Skogbrukets dag 25.august

Skogbrukets dag 250817 - Klikk for stort bilde  

Publisert av Eli Rusten. Sist endret 25.08.2017

 

 

Landbruksfaglig debatt på Skogbrukets Dag fredag 25. august 2017.

2017 er et valgår og man ønsker i år å arrangere en paneldebatt med flere politiske partier til stede.

Det er avsatt 1,5 time til innledning og diskusjon. Oppstart kl 14.00

30. minutter til innledning fra deltakerne

30 minutter til diskusjon mellom paneldeltakerne ledet av ordstyrer.

15 minutter til spørsmål fra salen

15 minutter til oppsummering og avslutning.

Tema som en ønskes belyst er:

Rammevilkår for skogsindustrien i Hedmark.

Miljø og klimatiltak i skogbruket

Forvaltning av beite og jaktressursene i rovdyrsonen.

Det er opp til deltakerne å vektlegge andre tema innenfor fagområdet.

Følgende partier deltar med:

FRP Johan Aas, Fylkesleder

AP Per-Gunnar Sveen. 4. kandidat og Stortingrepresentant

Høyre Kristian Tonning Riise 1. kandidat

KRF Jonatan Faaraasen, 3.kandidat

Sp Per Martin Sandtrøen, 3. kandidat

SV Karin Andersen 1. kandidat og Stortingsrepresentent

Alle partiene representert på Stortinget er invitert.

Ordstyrer for debatten vil være leder for Magnor Næringshage Borge Norfjeld som kan treffes på tlf 45482922.

Som det fremgår at tilsendt plan så får dere hver ca 5 minutter til innledning for å besvare hovedtema samt sette fokus på andre tema inne samme fagområde.

Det vil bli 3 minutter til slutt appell.

Alle representantene er hjertelig velkommen til å delta på programmet tidligere på fredag dersom de ønsker det.

Velkommen til Eidskog Kommune og Skogbrukets Dag 2017.

Vi ser frem til en frisk og engasjert debatt denne dagen

Beste hilsen

Eidskog Landbruksforum

Inge Kringeland

Sekretær

 

Nyheter
Login for redigering