Vekstnytt uke 35

Poteter - Klikk for stort bilde Pia K. Lund  

Publisert av Eli Rusten. Sist endret 31.08.2017

 

 

Vekstnytt uke 35. 2017.

Korn.

Kornhøsten er i varierende grad i gang i regionen. I Solør har den foregått et par uker, mens det i Odalen ikke har blitt foretatt noe. Spesielt i Nord-Odal er det seint. Avlingene som er høstet er bra og det tegner til å bli et bra kornår. Varmesummen i sommer har vært lav og dette sammen med jordsmonnvariasjon er årsaken til denne utviklingen. Det en del legde i noen skifter, men stort sett så står kornåkrene bra. Vi trenger sol og varme for at modningen av kornet skal skyte fart. Spesielt er det mye grønn åker i utkantområdene. Sein våronn ble det i disse områdene. Det er viktig at åkrene blir fulgt opp og at floghavrebekjempelsen fortsetter helt fram til høsting. Luket floghavre tas opp i sekker og bortluket floghavre skal brennes. Husk på å dekke til alle kornlass ikke bare ved transport til kornmottak, men også langs veg på tur inn til egen gard og mellom skiftene. Bekjempelse av dylle og tistel langs jordkanter og lignende bør foretas. Ved kapping og samling av blomstene på dylle og tistel vil en slippe unna en del frøspredning og problem kommende år.

Høstkorn. De som har planlagt såing av høstkorn er avhengig av at dette blir sådd så snart som mulig. For sein såing vil kunne medføre dårlig etablering og kunne medføre overvintringsproblem.

Kvekebekjempelse.

Det er mange av de som har foretatt høsting som har satt i gang stubbharving. Det er gode muligheter til å foreta effektiv mekanisk bekjempelse i tiden som kommer med stubbharving. Åkerkanter og problemområder bør ryddes og en må være spesielt oppmerksom på ugrasbekjempelse i slike områder.

Potet.

Potetåkrene står fint. Det har vært foretatt en effektiv forebygging mot tørråte og det er funnet lite tørråte til tross for mange varsler. Det er viktig å følge opp tørråtekampen fram til nedviing av potetriset. Stengelråtesituasjonen i potet synes å være svært god i år med lite angrep. En del potet er litt småfalne. Risdreping og risknusing er foretatt hos enkelte spesielt på partier som er tiltenkt å bli settepotet neste år. Avslutning av vekstsesongen er imidlertid nær forestående. For at all innhøsting av potet skal bli foretatt i løpet av september må risdreping og risknusing settes i gang snart slik at vi kan få høstet en kvalitetsavling av potet med god skallkvalitet slik at den blir fin lagingsvare til vinteren. Det ser lovende ut og derfor er det ikke mindre viktig å få til en god avslutning av vekstsesongen og starte en riktig innlagring av potet.

Gras. Mange har foretatt andreslåtten og noen har planer om en tredje slått og beiting. For å få til en bra overvintring er viktig å ta hensyn til at enga ikke blir for seint høstet slik at overvintringen blir god. Spesielt er dette viktig med hensyn til timotei.

Økologisk

Den økologiske produksjonen denne sesongen har vært god. Det tyder på å bli et godt år for blomkål og gulrot. Det økologiske kornet tegner også bra. Det har også vært lite eller ingen problem i den økologiske potetproduksjonen noe som tyder på at det blir et godt år for den økologiske produksjonen i området.

Produksjonstilskudd. Søknadsfrist er den 15. oktober mens søknadsfrist for regionalt miljøtilskudd (RMP) er den 1. oktober.

Norsk landbruksrådgiving Øst.

Landbruksforvaltningen i Glåmdal.

Fylkesmannen i Hedmark,

 

Nyheter
Login for redigering