Om kontoret

Åpning av felles landbrukskontor for Våler og Åsnes mars 2014. F.v. Ørjan Bue, Anne Kristine Rossebø og Hans Robert Morønning - Klikk for stort bildeÅpning av felles landbrukskontor for Våler og Åsnes mars 2014. F.v. Ørjan Bue, Anne Kristine Rossebø og Hans Robert Morønning Finn David Nilsen

 

I mars 2014 var alle brukere invitert til åpning av det nye landbrukskontoret for Våler og Åsnes. Både brukere og politikere uttrykte ønske om et aktivt landbrukskontor som bidrar til utvikling og vekst av landbruket i begge kommuner. Ordfører Ørjan Bue i Åsnes og nestleder i utvalg for næring og Miljø i Våler Hans Robert Morønning overrakte kommuneflagg som skal vise at dette er et samarbeid mellom to store landbrukskommuner.

Publisert av Anne Kristine Rossebø. Sist endret 10.08.2015

Landbrukskontorene i Våler og Åsnes ble fra 01.01.14 slått sammen til ett felles landbrukskontor.

Det er 12 ansatte som arbeider på landbrukskontoret for Våler og Åsnes.

(se oversikt over de ansatte ved å følge linken til høgre).  

Kontoret har ansvar for forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler som gjelder landbruket (jord og skog). Vi har videre ansvaret for viltforvaltning herunder fallvilt, viltfondet, det kommunale fellingslaget for rovvilt samt veterinærvaktordningen. Kontoret administrerer også landbruks-vikarordningen i Våler kommune og Veterinærvaktordninga for Grue, Åsners og Våler. Kontoret har en aktiv rolle i forhold til næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk med tilleggsnæringer, samt øvrige næringer med tilknytning til landbruket i kommunene.

All post som skal til oss skal sendes til postmottak i Våler. Besøk på kontoret avtales med den enkelte saksbehandler.

Vi ønsker å ha en aktiv dialog med brukerne for å gi et best mulig tjenestetilbud av høy kvalitet. Vi ser fram til god kontakt med landbruksnæringa i begge kommuner.

 

Om kontoret
Eksterne linker
Login for redigering